Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

Stane Bernik, konservator

Avtor: Sabina Ravnikar, četrtek 02.06.2016

Stane Bernik je v 60-ih in 70-ih letih sodeloval z nekdanjimi regionalnimi ali medobčinskimi zavodi. Postavil je temelje različnim področjem strokovnega dela varstva kulturne dediščine in zametke spomeniškovarstvene topografije, ki so bili izhodišče za kasnejše strokovne zasnove varstva dediščine v prostoru.

Predstavljamo tri strokovne elaborate, ki so nastali v sodelovanju s takratnim Zavodom za spomeniško varstvo Ljubljana in kasneje Ljubljanskim regionalnim zavodom.

Valorizacija Šempetrsko predmestje1964

Valorizacija Šempetrsko predmestje umetnostno zgodovinski pomen1964

Valorizacija Šempetrsko predmestje varstveni režimi 1964

Leta 1964 je Stane Bernik pripravil obsežno študijo Šempetrskega predmestja s poudarkom na Trubarjevi cesti in zalednimi ulicami. Spomeniško-varstvena valorizacija CO - 17, Trubarjeva, Prečna, Ulica Moše Pijade, Komenskega ulica je preko 100 strani obsežen elaborat s kartografskim in slikovnim gradivom. Območje šempetrskega predmestja je bilo še istega leta zavarovano kot spomeniško območje z Odlokom o varstvu nepremičnih kulturnih spomenikov na območju občine Ljubljana-Center.

Valorizacija Šempetrsko predmestje Komenskega 4 inventarni list 1964


Valorizacija Šempetrsko predmestje Komenskega 4 1964


Valorizacija Šempetrsko predmestje Komenskega 4 1964

Valorizacija Šempetrsko predmestje inventarni list Trubarjeva 11 1964

Valorizacija Šempetrsko predmestje inventarni list Moša Pijadejeva 13 1964

© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE