Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

Elektronski viri in dostopnost za področje konservatorsko-restavratorske dejavnosti

četrtek 26.08.2021

Elektronski viri in podatkovne baze so postali v današnji družbi stalnica, pomembna pri dostopu do informacij, ki nam omogočajo uspešno raziskovalno dejavnost, učenje in pridobivanje novih znanj. Različne baze podatkov nam omogočajo pridobivanje izvlečkov, člankov, e-knjig, tudi pridobivanje slikovnega gradiva in raziskovanje ter brskanje po zakladnicah znanj.

Pomembno vlogo pri tem imajo knjižnice, ki omogočajo dostop do različnih virov. V ospredju niso več le tiskano gradivo, neknjižno gradivo in razne publikacije. Čedalje bolj se poudarja dostop do digitaliziranega gradiva, digitalnih zbirk in podatkovnih baz, ki omogočajo virtualen sprehod po knjižničnih zbirkah, pogosto pa tudi raziskovanje in brskanje v udobju domov ali preprosto na uporabnikovem lastnem računalniku.

V nadaljevanju vam bomo predstavili podatkovne baze, ki omogočajo dostop do različnih virov s področja konservatorstva, restavratorstva, arhitekture, umetnostne zgodovine, kulturne dediščine in tudi baze, ki omogočajo dostop do multidisciplinarnih podatkov. Nekatere so prosto dostopne, nekatere so dostopne preko oddaljenega dostopa, določene pa le v prostorih posameznih knjižnic in njihovih matičnih ustanov.

Predstavili vam bomo ponudbo Restavratorskega centra in Narodne in univerzitetne knjižnice, na kratko pa tudi sistem COBISS, ki omogoča dostop do katalogov knjižnic po Sloveniji, od nedavnega pa tudi poenostavljeno brskanje po akademskih zbirkah.

Čisto na koncu pa smo dodali seznam spletnih strani s področja konservatorstva, restavratorstva in kulturne dediščine.

1. Knjižnica Restavratorskega centra

Knjižnica Restavratorskega centra vam omogoča dostop do elektronskega vira in baze podatkov ProQuest, na podlagi konzorcijske pogodbe. Dostop je nadzorovan z registracijo IP-naslovov računalnikov. Do baze lahko prosto dostopate v prostorih Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

 • ProQuest

https://www.proquest.com/

2. COBISS

Kooperativni bibliografski sistem in servisi COBISS vam omogoča dostop ne le do vzajemne bibliografsko-kataložne baze podatkov COBIB, kjer si lahko ogledate seznam gradiva, ki ga ima posamezna knjižnica, ampak tudi do Akademske digitalne zbirke Slovenije (v nadaljevanju ADZ). ADZ omogoča enotno iskanje tiskanih in elektronskih virov, ki jih hranijo in naročajo slovenske knjižnice. Preko ADZ lahko dostopate do:

 • Digitalne knjižnice Univerze v Ljubljani
 • mEga iskalnika Narodne in univerzitetne knjižnice
 • Univerzitetnega iskalnika Univerze v Mariboru UM:NIK
 • Digitalnega portala Univerze na Primorskem

Za iskanje in dostop do gradiva se je potrebno prijaviti v »Moj profil Cobiss«. Prijavo lahko opravite preko menija Moja knjižnica, kamor vnesete uporabniško ime in geslo, ki vam ga je določila knjižnica v katero ste vpisani.

3. Narodna in univerzitetna knjižnica

Narodna in univerzitetna knjižnica omogoča dostop do različnih elektronskih virov preko portala Mrežnik. Nekateri viri so prosto dostopni, kar pomeni, da lahko do njih dostopate brez omejitev, določeni pa so dostopni preko oddaljenega dostopa. Oddaljeni dostop pomeni, da se boste morali prijaviti z uporabniškim imenom in geslom, za uporabljanje elektronskih storitev knjižnic Univerze v Ljubljani, CTK ali NUK, ki vam ga določi ena od navedenih knjižnic. Naknadno lahko geslo spremenite.

3.1 Prosto dostopni viri (področje konservatorstvo-restavratorstvo, arhitektura, umetnost, umetnostna zgodovina, gradbeništvo itd.)

 • Art and Archaeology Technical Abstracts Online (AATA Online)

Iskanje in pregled znanstvene in strokovne literature s področja konservatorstva in ohranjanja materialne kulturne dediščine. Dostopni so izvlečki.

https://aata.getty.edu/primo-explore/search?vid=AATA

 • Bibliographic Database of the Conservation Information Network (BCIN)

Podatkovna zbirka namenjena za iskanje in pregled znanstvene in strokovne literature s področja konservatorstva in restavratorstva. Dostopni so predvsem izvlečki.

https://www.bcin.ca/

 • BAUFO

Podatkovna zbirka omogoča iskanje raziskovalnih projektov s področij urejanja prostora, urbanizem, zaščite okolja, urejanja prometa itd., v Nemčiji.

https://www.irb.fraunhofer.de/bauforschung/baufolit/

 • BASE

Iskalno orodje znanstvenih virov. Išče po velikem številu odprto dostopnih repozitorijev.

https://www.base-search.net/

 • Digitalna knjižnica Slovenije (dLib)

Namenjena je iskanju in dostopanju do publikacij in dokumentov, ki izvirajo z območja Slovenije. Je osrednji slovenski spletni portal za dostop do digitaliziranega gradiva in kulturnih zakladov.

https://www.dlib.si/

 • Directory of Open Access Books (DOAB)

Iskanje in dostop do znanstvenih knjig z vseh področij. Omogoča dostop do celotnih besedil skoraj 30.000 znanstvenih knjig.

https://directory.doabooks.org/

 • Directory of Open Access Journals (DOAJ)

Iskanje in dostop do znanstvenih revij in člankov. Omogoča dostop do celotnih besedil člankov iz preko 12.000 znanstvenih revij.

https://www.doaj.org/

 • UNESCO Institute of Statistics

Skrbi za zbiranje podatkov in izdelavo metodologije za sledenje nacionalnim in mednarodnim trendom na področju izobraževanja, znanosti in tehnologije, kulture in komunikacij.

http://uis.unesco.org/

(Narodna in univerzitetna knjižnica, 2014a)

3.2. Oddaljeni dostop

 • Avery Index to Architectural Periodicals (Avery Index)

Iskanje in pregled znanstvene in strokovne literature s področij arhitekture, urejanja krajine, urbanizma, notranje opreme in oblikovanja ter ohranjanja kulturne dediščine. Večinoma so dostopna izvlečki in bibliografski podatki, celotna besedila le z dovoljenjem založnika.

 • eBook Academic Collection (EBSCOhost)

Iskanje in dostop do elektronskih knjig.

 • Grove Art Online / Oxford Art Online

Enciklopedija umetnosti. Zajema slikarstvo, kiparstvo, arhitekturo, dekorativne umetnosti. Obsega preko 30.000 člankov o umetnikih, smereh, šolah, tehnikah, teoriji itd. Vsebuje tudi 40.000 slik.

 • Iconda

Podatkovna zbirka za iskanje in pregled znanstvene in strokovne literature s področja gradbeništva in arhitekture.

 • JSTOR

Zbirka namenjena iskanju in dostopanju do znanstvene literature s področji, med drugim, arheologije, umetnosti, umetnostne zgodovine, zgodovine itd.

 • SCHADIS

Zbirka poročil, strokovnih mnenj in druge literature na tematiko nastanka, preprečevanja in sanacije poškodb na zgradbah. Primarni jezik strani je nemščina.

Naslednje zbirke podatkov nudijo dostop do elektronskih informacijskih virov z različnih področji:

 • SpringerLink
 • Taylor and Francis Online
 • Wiley Online Library

(Narodna in univerzitetna knjižnica, 2014b)

4. Spletne strani

 • Building Conservation

https://www.buildingconservation.com/

 • English Heritage

https://www.english-heritage.org.uk/

 • The Getty Conservation Institute

https://www.getty.edu/conservation/about/mission.html

 • ICCROM

https://www.iccrom.org/section/preventive-conservation

 • ICOMOS

https://www.icomos.org/en/resources/publicationall

 • Smithsonian Museum Conservation Institute

https://www.si.edu/mci/

VIRI

COBISS. (2018-2021). Pridobljeno 24. 8. 2021, s https://www.cobiss.si/raziskovalci.htm

Narodna in univerzitetna knjižnica. (2014a). Seznam virov po licenčnih omejitvah. Pridobljeno 24. 8. 2021, s https://mreznik.nuk.uni-lj.si/viri/po-pogojih-dostopa

Narodna in univerzitetna knjižnica. (2014b). Seznam virov, dostopnih preko oddaljenega dostopa. Pridobljeno 24. 8. 2021, s https://mreznik.nuk.uni-lj.si/viri/oddaljeni-dostop

 

 

Pripravila:

Barbara Kroflin, dipl. bibl. in inf. (UN)

Knjižnica Restavratorskega centra

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije

© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE