Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

Arheologija nekoč in danes

Avtor: Barbara Nadbath, ponedeljek 01.02.2016

Sem Barbara Nadbath, univ. dipl. arheologinja, svojo strokovno pot v spomeniškovarstveni službi sem pričela na Območni enoti Ljubljana, tedaj še Ljubljanskem regionalnem zavodu za varstvo naravne in  kulturne dediščine. Skozi raznovrstno strokovno delo s kolegoma J. Omanom in B. Vičičem ter domačim okoljem Ljubljanskega barja, se je oblikovala strokovna naklonjenost do raziskovanja in razumevanja prostora kot ključnega elementa v oblikovanju človekovega načina življenja v posameznih zgodovinskih obdobjih. Prostor namreč v sebi skriva zapise tisočletnega delovanja človeka, ki je prostor oblikoval po svojih potrebah, hkrati pa je prostor oblikoval njega, kot sooblikuje danes nas.

Kot vodja Centra za preventivno arheologijo menim, da je pomembno, da sledimo najnovejšim strokovnim smernicam, kot je v našem prostoru tudi sam koncept preventivne arheologije. Strokovno menim, da je ključno, da arheološke dediščine oz. arheoloških najdišč ne razumemo kot osamljenih točk v prostoru, temveč pričenjamo razumeti tudi zakonitosti pojavljanja arheološki ostalin v prostoru. Z metodami za oceno arheološkega potenciala prostora neselektivno preverjamo arheološki potencial izbranega območja. Neselektivnost kot raziskovalni pristop je v preventivni arheologiji ključna, saj omogoča, da identificiramo arheološke ostaline tudi tam in takšne, kot jih, glede na dosedanje poznavanje arheološke dediščine Slovenije, ne bi pričakovali.

Z vami bi želela deliti nove metodološke raziskovalne pristope in rezultate izvedenih projektov tako doma kot v tujini.

 

 

© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE