Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

1968

Avtor: Sabina Ravnikar, sreda 19.12.2018

Kulturna situacija in družbeni razvoj nasploh pa sta v letu 1968 zahtevala,
da se zaradi splošne ekonomizacije in poenostavljanja nekaterih družbenih
in kulturnih služb in ne nazadnje tudi uspešnejšega udejstvovanja spomeniške
službe in vključevanja spomeniških načel v sodobni ritem človekovega udejstvovanja oba zavoda združita.

(M. Slabe, VS XX, 1975)

Odsev revolucionarnega leta 1968 pri nas je odzvanjal še dolgo v 70-a leta. Boljši ekonomski status je sprožil prenove nekdanjih zapuščenih pritličij v Stari Ljubljani. Zasnovo in novo celostno podobo trgovskih in gostinskih lokalov so vodili tedanji arhitekti konservatorji na Zavodu za spomeniško varstvo in Zavodu za ureditev stare Ljubljane: Staša Blažič Gjura, Boris Kobe, Oton Jugovec, Ciril Tavčar in ostali.


Novi trgovinski lokali na Mestnem trgu


Mestni trg 5 Mestna galerija


Mestni trg 6 in 7, prenova trgovinskih lokalov

Nekateri lokali delujejo še danes, sicer v prenovljeni podobi (Vitez, Vodnikov hram, Platana), drugi so ohranili nekdanjo podobo v spominu meščanov (Zlata ladjica, Amerikanec).


Vodnikov hram


Lokal Platana


Lokal Zlata ladjica

Gradnja novih stanovanjskih sosesk v starem mestnem jedru je ponekod ostro zarezala v historičen stavbi fond.


Fertanovi bloki

Izven Ljubljane je bila rekonstrukcija cerkve v Retečah eden drznejših poskusov združevanja starega z novim.


Cerkev sv. Janeza Evangelista

Svoboda in nov veter sta sprožila več prostega časa tudi za »weekend« oddih. Projektivni biro Zavoda za spomeniško varstvo je v pestrem in raznolikem naboru delovnih nalog med drugim projektiral tudi vikend hišice.


Weekend hišica

© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE