Iskalnik

Kontakt

RSSInstagram

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

projekt ARRS J7 - 9404

Osnovni podatki

Naslov: Zaščita bronastih spomenikov v spremenljivem okolju
Trajanje: 36 mesecev (1.7.2018 – 30.6.2021)
Šifra: J7-9404
Vodilni partner: ZVKDS
Vodja projekta: dr. Polonca Ropret
Finančni vir: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije

Povzetek

Baker in bron spontano oksidirata v vlažnem zraku, nadaljnjo korozijo in degradacijo zunanjih bronastih spomenikov pa povzročajo agresivni okoljski dejavniki (npr kisel dež,…). Kljub obširnim študijam korozije brona in umetniških patinacij brona, obstaja le malo neposrednih korelacij med povzročeno korozijo in okoljskimi dejavniki, katerim je bil umetniški predmet izpostavljen. Poleg tega se ta problematika z leti slabša zaradi vplivov hitrih globalnih okoljskih sprememb in onesnaževanja. V skladu z etičnimi zahtevami konserviranja-restavriranja kulturno dediščinskih predmetov je na tovrstnih umetninah mogoče uporabiti le določene metode korozijske zaščite. Zaščitni sistemi, ki so se do sedaj uporabljali niso vedno efektivni in so lahko tudi okoljsko vprašljivi in jih moramo prilagoditi okoljskim pogojem, katerim je umetnina izpostavljena. Poleg tega povečana stopnja urbanizacije, množični turizem, zanemarjanje ali namerno uničevanje na prostem prezentiranih bronastih predmetov, pa tudi vedno znova spreminjajoči se načini komunikacije med različnimi generacijami vse bolj pozivajo k razvoju sodobnih ukrepov/smernic, ki bi zagotovili varovanje in ohranjanje fizičnih sestavin umetnin in splošno povečali vrednost in interes do kulturne dediščine.

Ključne besede: Korozija in zaščita bronastih predmetov, bronasti spomeniki, vplivi okolja, razvoj IKT orodij, razvoj senzorjev, kulturna dediščina, vključevanje družbe v skrb za dediščino

Project goals

Osredotočil se bo na razvoj sistemov zaščite bronastih spomenikov pred okoljskimi dejavniki v različnih podnebnih razmerah. Zato bomo za štiri izbrane študijske primere, ki se nahajajo na različnih podnebnih območjih v Sloveniji (Prešernov spomenik se nahaja v centru Ljubljane na neprometnem območju; Marijin steber se nahaja v prometnem območju na Levstikovem trgu v Ljubljani; Tartinijev spomenik se nahaja v obalnem območju v Piranu; in Spomenik štirim srčnim možem, ki se nahaja v ruralnem območju v Ribčevem Lazu pri Bohinju), vzpostavili poseben sistem spremljanja teh dejavnikov ter razvili najboljšo zaščito.

Za učinkovito izvedbo projekta bomo zasledovali naslednje cilje:

1. razvoj ustreznega sistema spremljanja na vsaki lokaciji (T, RH, PM10, PM2,5, SO2, CO, O3, NO2, hlapni ogljikovodiki– benzen, toluen, m, p – ksilen)
2. karakterizacija korozijskih produktov in morebitnih umetniških patinacij na izbranih študijskih primerih
3. vzpostavitev neposrednih korelacij med okoljskimi dejavniki, ki jim je umetniško delo izpostavljeno, in razvojem korozije
4. razvoj prilagojenih zaščitnih sistemov
5. razvoj orodij IKT, ki bodo spodbudila zainteresirano lokalno javnost, turiste, šole ter druge k pošiljanju fotografij bronastih predmetov na skupni strežnik. Partnerji projekta bodo nato fotografije pregledali s pomočjo zasnovanih orodij IKT. Kampanja se bo osredotočila na spodbujanje javnosti k pošiljanju fotografij poškodovanih delov kipov.
6. razvoj analize slik in primerjavo oz. povezavo s kemijsko-fizikalnimi analizami in raziskavami opisanimi zgoraj
7. razvili bomo sistem opozarjanja, ki bo deležnike pravočasno informiral o morebitni škodi, ki jo je evidentirala javnost.
8. namenili bomo posebno pozornost privabljanju javnosti (npr. s šolskimi projekti, vključevanjem lokalnih organizacij in z motiviranjem prebivalcev in turistov (z oglasnimi plakati, spletnimi in mobilnimi aplikacijami, nagradami ipd.))

Delovni sklopi

DS1 Koordinacija, upravljanje projekta in diseminacija (1–36. mesec), DS vodja ZVKDS
Naloga 1.1 Koordiniranje, upravljanje in poročanje o projektu (1–36. mesec)
Naloga 1.2 Diseminacija rezultatov v znanstvenih in strokovnih revijah in konferencah (12–36. mesec)
DS2 Karakterizacija študijskih primerov in modelnih vzorcev (1–36. mesec), DS vodja ZVKDS
Naloga 2.1 Preiskave korozijskih produktov na izbranih študijskih primerih(1–4. mesec)
Naloga 2.2 Priprava modelnih vzorcev brona za izpostavitev na lokacijah (4–6. mesec)
Naloga 2.3 Spremljanje vzorcev, izpostavljenih na lokacijah(6–30. mesec)
Naloga 2.4 Določanje direktnih povezav med okoljskimi pogoji in razvojem korozije(30–36. mesec
DS3 Razvoj učinkovitih zaščitnih sistemov za bron (6–36. mesec), DS vodja ZAG
Naloga 3.1 Testiranje fluoropolimernega premaza in aplikacija na laboratorijske modelne vzorce (6–12. mesec)
Naloga 3.2 spremljanje učinkovitosti sistemov za preprečevanje korozije v laboratoriju in na lokacijah (12–30. mesec)
Naloga 3.3 Vzpostavitev najučinkovitejših sistemov za preprečevanje korozije (30–36. mesec)
DS4 Razvoj orodij IKT (1 – 30. mesec), DS vodja InnoRenew
Naloga 4.1 Razvoj senzorjev in integracija (1-6. mesec)
Naloga 4.2 Upravljanje podatkov, analiza in predstavitev (za znanost in družbo) (4–18. mesec)
Naloga 4.3 Korelacija/modeliranje kemijskih analiz, meteorologije in množičnega zaznavanja (7-30. mesec)
DS5 Družbeni mehanizmi vključevanja zainteresirane javnosti v varstvo kulturne dediščine (1–36. mesec), DS vodja InnoRenew
Naloga 5.1 Fokusne skupine s tarčnimi skupinami (1-6. mesec)
Naloga 5.2 Delavnice za povečanje ozaveščenosti, razvoj konceptov igrifikacije (1-12. mesec)
Naloga 5.3 Oris kampanje družbenih medijev in razvoja meritev vključevanja družbe (6-36. mesec)

 

© 2015 ZVKDS, VSE PRAVICE PRIDRŽANE