Iskalnik

Kontakt

RSS

Prijavite se na Občasnik

Privoščite si dobro čtivo in spoznajte našo kulturno dediščino!
Za vas pripravljamo vsebine s področja varstva, zakonodaje, razstav, publikacij in domačih ter mednarodnih projektov.

Leto evropske kulturne dediščine

Evropsko leto kulturne dediščine

Evropsko leto kulturne dediščine

Kulturna dediščina je del nas, del okolja in družbe v kateri živimo. Obdaja nas povsod: v domovih, stavbah naših vasi in mest, bogata bera dediščine nas vabi v splošne knjižnice, muzeje in galerije, vse do arheoloških najdišč. Dediščina pa niso le najdbe, dolgočasni zidovi in zaprašena umetnost, temveč njen vonj veje iz tradicionalnih veščin, obrti in druge nesnovne dediščine, iz zgodb in pesmi naših dedkov in babic, iz tradicionalnih jedi in filmov, ki jih gledamo. Kulturna dediščina nas povezuje v svoji raznolikosti. Zahvaljujoč tehnološkemu razvoju in internetu je danes veliko bolj dostopna kot kdaj koli prej!

Leto 2018 bo evropsko leto kulturne dediščine. Leto najrazličnejših dogodkov, projektov in počastitev širom po Evropi, organiziranih z namenom vzbuditve zanimanja za kulturno dediščino v javnosti, še posebej pri otrocih in mladih.

Pridružite se nam pri praznovanju Evropskega leta kulturne dediščine.

Preverite program dogodkov, ki bodo potekali v vašem kraju in se nam pridružite. Pošiljajte nam utrinke z dogodkov ali vam ljubih stavb kulturne dediščine in objavili jih bomo na spletni strani. Pobrišite prah z babičine kuharske knjige in pripravite jed, katere vonj vas bo prenesel v mladost, fotografijo peke pa objavite na Facebook ali Instagram strani leta.

 

Cilj leta

Prihajajoče leto bo izpostavilo kulturno dediščino kot osrednjo komponento kulturne identitete, kulturne raznolikosti in medkulturnega dialoga. Okrepilo bo zavedanje vseh o naši izjemni skupni kulturni dediščini, o vrednotah, ki jih predstavlja dediščina, o njenem družbenem in razvojnem potencialu ter o pravicah in dolžnostih, povezanih z dediščino. Skušalo bo spodbuditi čim več ljudi k odkrivanju in raziskovanju kulturne dediščine Evrope ter okrepiti občutek pripadnosti k skupni evropski družini.

Kulturna dediščina nam pomaga razumeti preteklost in ustvariti boljšo prihodnost. To se odraža tudi v sloganu za leto: "Naša dediščina: kjer preteklost sreča prihodnost".

Poudarki leta:

 • pomen kulturne dediščine za širšo družbo;
 • prispevek kulturne dediščine h gospodarstvu;
 • vloga kulturne dediščine v evropski kulturni diplomaciji;
 • pomen dolgoročnega varstva kulturne dediščine, ohranjanje dediščine za prihodnje generacije.

 

Teme

Vključevanje:

 • Skupna dediščina: kulturna dediščina pripada nam vsem
 • Dediščina v šole: otroci odkrivajo najdragocenejše evropske zaklade in tradicije
 • Mladi za dediščino: mladi oživljajo kulturno dediščino

 

Trajnost:

 • Dediščina v prehodu: novi načini rabe industrijskih, verskih in vojaških območij ter krajin
 • Turizem in dediščina: odgovorni in trajnostni turizem s kulturno dediščino

 

Varstvo:

 • Skrb za dediščino: razvoj standardov kakovosti za intervencije na kulturni dediščini
 • Ogrožena dediščina: boj proti nedovoljeni trgovini s kulturnimi dobrinami in obvladovanje tveganj, povezanih z dediščino

 

Inovacije:

 • Z dediščino povezane spretnosti: boljše izobraževanje in usposabljanje za tradicionalne in nove poklice
 • Dediščina za vse: spodbujanje družbenih inovacij ter sodelovanja ljudi in skupnosti
 • Znanost za dediščino: raziskave, inovacije, znanost in tehnologija za korist dediščine

 

Evropsko leto kulturne dediščine v Sloveniji

Ministrstvo za kulturo se aktivno vključuje v praznovanje evropskega leta kulturne dediščine. Priprave, ki potekajo pod vodstvom nacionalne koordinatorke, so v polnem teku. Poleg osrednjih dogodkov v okviru leta se obeležitvi pridružujejo muzeji, galerije in drugi javni zavodi s področja kulture ter drugi vladni in nevladni deležniki. Skupaj bomo kulturno dediščino vsem nam, še posebej pa otrokom in mladim, predstavili na zanimiv in sproščen način ter spodbudili aktiven dialog o njeni vlogi v prihodnje.

Pridružite se tudi vi!

Osrednji dogodki v Sloveniji:

 

Ambasadorja

Duh evropskega leta kulturne dediščine nam pomagata širiti ambasadorja:


Rok Terkaj in Igor Saksida

Profesor dr. Igor Saksida in raper Rok Terkaj - Trkaj sta v sodelovanju z Mladinsko knjigo v začetku leta 2017 izdala album in knjigo Kla kla klasika. Gre za drzen poizkus združiti slovensko klasično poezijo in moderne hip hop ritme: nastal je z željo, da bi mladim približali klasiko in da bi ti razumeli sodobnost tematike pesmi, ki so jih pisali poeti v preteklosti. Njihova sporočila so še vedno zelo aktualna, če jim le znamo prisluhniti in v njih najti vzporednice s sodobnim svetom. V tem prepletu zlahka opazimo, da se je čas spremenil, občutja pa ostajajo zelo podobna. Avtorja Kla kla klasike navdušujeta mlade in njihove mentorje branja po vsej Sloveniji s svojimi nastopi, z Rapoezijo – mladim po srcu netita iskre ljubezni do tradicionalne poezije in hip hopa.

Tako kot sama iz klasične slovenske poezije kujeta sodobne rime, tako tudi kulturna dediščina nagovarja sodobne ustvarjalce, da na nov način predstavijo, kar že dolgo obstaja. Svoje poslanstvo zdaj širita iz poezije na celotno področje kulturne dediščine, s čimer želita predvsem med mladimi zbuditi zavedanje o pomenu kulturne dediščine in njenem ohranjanju za prihodnje rodove. Zato sta postala naša ambasadorja evropskega leta kulturne dediščine.

 

Pokrovitelj

Podjetje Costella d.o.o. je prisluhnilo Ministrstvu za kulturo in vstopilo v projekt Evropskega leta kulturne dediščine 2018 kot pokrovitelj.  


Ekipa Costella

Blagovna znamka Costella je luč sveta ugledala leta 2006 in kakovost vode ostaja nespremenjena vse odtlej. Costello bogati vrhunska kakovost vodnega vira, ki mu botruje v svetu edinstvena naravna danost okolja, ki jo obkroža. Costella je tudi prva naravna mineralna voda, ki je upravičena do uporabe državne znamke “I feel Slovenia” v svoji komunikaciji in pri promocijskih aktivnostih. Ključni prepoznavni element te znamke je zelena barva, ki je upodobljena na logotipu. Ta namreč predstavlja neokrnjenost narave in ravnotežje na vseh področjih delovanja Slovencev. Prav k temu pa stremi tudi blagovna znamka Costella. Poudarja zdrav slog življenja skozi gibanje, promovira deviškost okolice, kjer se nahaja polnilnica, in se nagiba k povezovanju ljudi s skupnim imenovalcem ozaveščanja o ravnanju in upravljanju z vodnimi viri.  

Vse to je vodilo Costello, da je postala pokrovitelj projekta ELKD 2018. V podjetju se zavedajo svoje družbene in okoljske odgovornosti, zato želijo biti aktiven deležnik pri ohranjanju kulturne dediščine slovenskega naroda.  

Costella bo v sklopu projekta ELKD v letu 2018 izdala posebno polnitev naravne mineralne vode Costella, od cene posameznega artikla pa bo 1 euro cent namenila obnovi slovenske kulturne dediščine. V podjetju menijo, da je prav ohranjanje dediščine in njena ustrezna promocija ključnega pomena za svetlo bodočnost in jasno identiteto – tako države, kot tudi njenih državljanov.